Om BCC

OM BCC


Belyazid Consulting & Communication AB är en liten personlig konsult- och kommunikationsbyrå som erbjuder en rad olika kommunikationstjänster inom framförallt miljö- och hållbarhetsområdet. Vi startade vår verksamhet 2008 och har sedan dess arbetat tillsammans med såväl tidskrifter, universitet, forskningscentra, intresseorganisationer och internationella konsultbolag som kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.


För oss står dina önskemål alltid i centrum. Genom vårt nätverk formar vi den kompetens som behövs för just ditt uppdrag, vilket ger dig maximalt med kunskap och engagemang till minimal kostnad.Ulrika, som äger och driver Belyazid Consulting & Communication, är disputerad biolog och forskare som för 15 år sedan sadlade om till journalist och kommunikatör.


Sedan dess har hon ägnat sig åt att kommunicera forskning och vetenskap samt miljö - och hållbarhetsfrågor på ett enkelt, populärvetenskapligt och intresseväckande sätt till en rad olika målgrupper, däribland politiker, myndigheter, tjänstemän och allmänhet.


Ulrika arbetar med flera olika typer av media (text, bild, film) och producerar
material för såväl tryckta medier som digitala kanaler. Hon är för närvarande bland annat kommunikatör i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Rest till Bäst och har precis avslutat ett arbete som kommunikatör i Klimatkommunernas projekt Sänk kolet.


Bland hennes senaste arbeten ingår ett antal filmer om reglerteknik för Institutionen för reglerteknik, LTH, samt filmproduktion för Klimatkommunerna inom ramen för projektet Sänk kolet.