Hem

PROJEKT KOMMUNIKATION


Vi är experter på vetenskaps-kommunikation! Vi tar fram alla former av kommunikationsmaterial - både för digitala och tryckta medier. Oavsett om du behöver text, bild eller film kan vi hjälpa dig!


Vi gör enstaka insatser, t ex producerar en rapport eller en broschyr, eller sköter hela din projektkommunikation med hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.


SYNTES RAPPORTER


Vi samlar in, sammanställer och syntetiserar information för att sedan presentera den i ett lättläst, lättillgängligt och visuellt tilltalande format anpassat för målgruppen i fråga.


Att sammanställa vetenskaplig information är en av våra specialiteter och vi har producerat en rad olika rapporter för både myndigheter och forskningsinstitut.


KREATIVA SKYLTAR


Tillsammans med vår samarbets-partner Briza Natur producerar vi tryckfärdiga skyltar från scratch. Vi samlar in information och tar sedan fram målgruppsanpassade texter, bilder och illustrationer samt layoutar allt till en snygg och lättillgänglig helhet.


Ofta är det skyltar till naturskydds-områden, naturreservat och nationalparker. Men självklart kan vi även producera skyltar för andra typer av ändamål.


To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.


(Tony Robbins)

Vill du veta mer?


KIKA PÅ VÅRA ARBETSPROVER!